สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 สมัครง่าย
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินที่ได้
สูงสุด 200,000 บาท

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 สินเชื่อธุรกิจรายย่อย เพื่อสานฝันทุกอาชีพอิสระให้เป็นจริง

ธนาคาร ธกส หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นธนาคารที่มุ่งเน้นในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีแหล่งเงินทุนในการทำอาชีพการเกษตร และปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร ธกส ได้เปิดกว้างมากขึ้น โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คนทุกประเภทสามารถเข้าถึงได้ และหนึ่งในสินเชื่อ ธกส ล่าสุด ก็คือ สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 โดยธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุดสำหรับคนทำอาชีพอิสระ โดยออกแบบสินเชื่อธุรกิจรายย่อย เพื่อสานฝันทุกอาชีพอิสระให้เป็นจริงได้ จุดเด่นของสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 คือการเน้นในเรื่องของการกู้ง่าย ผู้กู้สามารถได้รับเงินไวผ่าน app ธนาคาร ธกส และได้วงเงินที่จำเป็นในการกู้

 

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 ต้องใช้หลักประกันไหม? 

ธกส ปล่อยสินเชื่อ 200000 สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 เป็นสินเชื่อสินเชื่ออาชีพอิสระที่ต้องใช้หลักประกันในการกู้ และต้องใช้บุคคลค้ำประกันในการกู้เงินด้วย โดยการใช้บุคคลค้ำประกัน หรือผู้รับรองหนี้ร่วมจะสามารถขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567  ได้วงเงินสูงสุด 200000 บาท หรือสามารถจำนองอสังหาริมทรัพย์ ก็กู้เงินอาชีพอิสระธนาคาร ธกส ได้เช่นกันในวงเงินสูงสุด 80% ของวงเงินจำนอง หรือจะใช้เงินฝากเป็นประกันในการขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567  วงเงินสูงสุด 90% ของวงเงินฝาก

ใครขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 ได้บ้าง? กู้เงินอาชีพอิสระต้องใช้เอกสารอะไร? 

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 ไม่ได้จำกัดอยู่ที่อาชีพเกษตรกรเท่านั้น บุคคลทั่วไปที่ต้องการขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

  1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป 
  2. อาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
  3. มีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์เพียงพอที่จะดำเนินกิจการ
  4. มีที่อยู่อาศัย และสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอน 

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสาร เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอามาเป็นหลักประกัน หลักฐานการชำระภาษี และรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน 

 

เกณฑ์พิจารณาสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567

เกณฑ์พิจารณาสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 สำหรับอาชีพอิสระที่ต้องการขอสินเชื่ออาชีพอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 กำหนด คือ ประกอบอาชีพอิสระโดยเป็นผู้ประกอบการรายย่อย และต้องมีประสบการณ์ มีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอน นอกจากนี้ เกณฑ์พิจารณาสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 ยังพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอกู้เงินอาชีพอิสระ คือ ประวัติทางการเงินที่ดีของผู้สมัคร รวมถึงความรู้และความสามารถในการประกอบอาชีพ เพราะหากผู้สมัครขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 ไม่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับอาชีพที่จะนำเงินไปลงทุน ทางธนาคาร ธกส ก็อาจจะไม่ให้สินเชื่อ หรือไม่ผ่านการอนุมัติ ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องวางแผน และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ที่ต้องการสมัคร

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมัครสินเชื่อบุคคล tmb ออนไลน์รู้ผลทันที
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ตั้งแต่ 20-59 ปี
วงเงินที่ได้
สูงสุด 2,000,000 บาท
สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทยให้เต็มวงเงิน
รายได้ผู้กู้
15,000 บาทต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินที่ได้
สูงสุด 1,000,000 บาท
Scroll to Top