ขั้นตอนการขอเพิ่มวงเงินพรอมิส 2567 ต้องใช้อะไรบ้าง? และติดต่อที่ไหน?

กู้เงินเพิ่มและเพิ่มวงเงินพรอมิสต่างกันไหม และการขอเพิ่มวงเงินพรอมิส 2567 ทำได้ไหม 

สำรับการกู้เงินเพิ่มและการเพิ่มวงเงินพรอมิสหลายคนก็คงจะสงสัยว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร และขอเพิ่มวงเงินพรอมิส 2567 จะทำได้ไหมไปดูรายละเอียดกัน สำหรับการกู้เงินเพิ่มหลังจากที่ได้สมัครสินเชื่อพรอมิสนั้นคือการกู้เงินเพิ่มจากสัญญาเดิมโดยได้มีการชำระเงินมาแล้วระยะหนึ่งเพื่อนำเงินนั้นมาหมุนเวียนให้กู้เพิ่มได้เพียงจำนวนที่จ่ายชำระค่างวดมาแล้วนั่นเอง เช่น สัญญาเดิมกู้ไป 20,000 บาท และได้จ่ายชำระหนี้มาแล้ว 10,000 บาท หากต้องการกู้เพิ่มก็จะขอกู้ได้เพียงไม่เกินส่วนที่ชำระมาแล้วนั่นก็คือ 10,000 บาทนั่นเอง ส่วนการเพิ่มวงเงินคือการขอกู้เงินที่มากกว่าวงเงินในสัญญาสินเชื่อบุคคลพรอมิสเดิม เช่น สัญญาเดิม 20,000 บาท และอยากเพิ่มวงเงินที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเอง และก็ได้มีการพูดถึงพรอมิสเพิ่มวงเงิน pantip 2567 โดยได้สอบถามกันว่าเราสามารถจะขอเพิ่มวงเงินพรอมิส 2567 ได้หรือไม่ ก็ต้องบอกว่าพรอมิสเพิ่มวงเงินในปี 2567/2024 นี้สามารถจะทำได้และการขอเพิ่มวงเงินพรอมิส 2567 ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยไปดูกันว่าหากเราต้องการเพิ่มวงเงินพรอมิสใช้เอกสารอะไรบ้างและมีช่องทางใดในการเพิ่มวงเงินพรอมิสได้บ้างไปดูกันเลย

เอกสารขอเพิ่มวงเงินพรอมิส 2567 ใช้อะไรบ้าง

สำหรับใครสมัครสินเชื่อพรอมิสในปี 2567/2024 ไปแล้วและต้องการเพิ่มวงเงินพรอมิสสามารถที่จะขอเพิ่มวงเงินพรอมิส 2567 ได้ใน 2 กรณีคือ กรณีที่ 1 ในการทำสัญญากู้เงินสินเชื่อพรอมิสครั้งแรก บริษัทให้วงเงินอนุมัติจำนวนหนึ่งแต่เราอาจมองว่ามันสูงไปเราก็เลยเลือกที่จะขอรับเงินเพียงบางส่วน เช่น บริษัทอนุมัติวงเงินและทำสัญญาให้ 30,000 บาท แต่เราขอรับเงินเพียง 20,000 บาท แต่พอผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งเราเดือดร้อนเรื่องเงินต้องการใช้เงินด่วนก็สามารถที่จะขอเพิ่มวงเงินพรอมิส 2567 ได้เลยทันทีโดยถ้าถามว่ากรณีแบบนี้เอกสารที่ขอเพิ่มวงเงินจะใช้อะไรบ้างก็บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมขอเพิ่มวงเงินได้เลยทันทีนั่นเอง ส่วนกรณีที่ 2 ในการทำสัญญากู้เงินครั้งแรกนั้นบริษัทอนุมัติวงเงินให้จำนวนหนึ่งและเราก็ทำสัญญารับเงินมาเต็มจำนวนที่บริษัทอนุมัติ และต่อมาอยากเพิ่มวงเงินให้มากกว่าสัญญาเดิม ซึ่งก็สามารถจะขอเพิ่มวงเงินพรอมิส 2567 ได้ ซึ่งการเพิ่มวงเงินพรอมิสใช้เอกสารอะไรบ้างสำหรับวิธีนี้ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้เพิ่มเติมนั่นเอง

ช่องทางติดต่อขอเพิ่มวงเงินพรอมิส 2567

สำหรับช่องทางในการขอเพิ่มวงเงินพรอมิส 2567 หรือจะเช็ควงเงินพรอมิสสามารถที่จะทำได้หลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการขอเพิ่มวงเงินพรอมิสออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.promise.co.th เพิ่มวงเงินโดยเลือกเมนู “บริการสำหรับสมาชิก” หรือสามารถติดต่อพรอมิสที่เบอร์โทรพรอมิส 1751 เพื่อขอเพิ่มวงเงินพรอมิส 2567 หรืออีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มวงเงินพรอมิสสามารถนำเอกสารไปยื่นได้ที่สำนักงานสาขาพรอมิสที่อยู่ใกล้บ้าน หรือหากใครที่ไม่อยากเดินทางไปที่สาขาก็สามารถจะเข้าระบบพรอมิสผ่านแอพพลิเคชั่น PROMISE โมบายเพื่อขอเพิ่มวงเงินพรอมิส 2567 ได้ทุกเวลาแม้จะอยู่ที่บ้านหรือที่ไหน ๆ ก็ตามซึ่งก็จะช่วยให้สะดวกสบายในการขอเพิ่มวงเงินพรอมิสนั่นเอง

Scroll to Top