บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด

เงินเทอร์โบสินเชื่อส่วนบุคคลสมัครง่าย
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 33% ต่อปี
อายุผู้กู้
ตั้งแต่ 20-70 ปี
วงเงินที่ได้
สูงสุด 100,000 บาท
เงินเทอร์โบลงทะเบียนทันทีเพื่อขอสินเชื่อ
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 33% ต่อปี
อายุผู้กู้
ตั้งแต่ 20-70 ปี
วงเงินที่ได้
สูงสุด 100,000 บาท

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด บริษัทผู้ให้สินเชื่อเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน


หากจะพูดถึงบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศที่เปิดบริการให้แก่ลูกค้าทุกวัน 7 วันต่อสัปดาห์ก็ได้แก่บริษัทเงินเทอร์โบ ที่มีประวัติจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 เปิดให้บริการสาขาแรกในวันที่ 6 กุมภาพันธ์2561 และมีแผนขยายสาขาของบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคจนปัจจุบันเดือน กรกฎาคม 2567 มีสาขาให้บริการอยู่ทั้งหมด 930 สาขาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัดทำให้มีคนสงสัยว่าบริษัทเงินเทอร์โบของธนาคารอะไรจากความเป็นมาทำให้ทราบว่าบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัดไม่ได้เป็นของธนาคารอะไรแต่ในเดือนธันวาคม 2565 ธนาคารกสิกรไทยได้เข้ามาร่วมลงทุนด้วยมีสัดส่วนประมาณ 10% สินเชื่อเงินเทอร์โบเป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายดำเนินงานภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยและไม่สนับสนุนให้ลูกค้านำเงินสินเชื่อไปเพื่อจุดประสงค์ในการซื้อสินค้าฟุ่มเฟื่อยแต่จะให้ใช้สินเชื่อไปเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ชีวิตโดยการลงทุนในกิจการหรือหมุนเวียนในธุรกิจการค้าประเภทกิจการที่จะช่วยสร้างชีวิตให้ดีขึ้น


ปี 2024 บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัดให้บริการสินเชื่ออะไรบ้าง


สินเชื่อที่บริษัทเงินเทอร์โบให้บริการอยู่ในปัจจุบันเป็นเงินด่วนเทอร์โบมีอยู่ 4 ประเภทด้วยกันคือ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์แลกเงินบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัดเป็นเงินเทอร์โบสินเชื่อบุคคลแก่เจ้าของกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ที่นำเล่มทะเบียนมาจำนำเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อและยังสามารถใช้ประโยชน์จากรถได้ตามปกติ สินเชื่อรถยนต์แลกเงินเป็นสินเชื่อเงินด่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ที่บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัดให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 500,000 บาท สินเชื่อโฉนดที่ดินที่รับทั้งบ้านที่ดินและห้องชุดที่อยู่จังหวัดไหนก็กู้ได้ และสินเชื่อสุดท้ายของ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัดได้แก่สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระดี


สินเชื่อของบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด ดีไหม


จากคำถามที่ว่าเงินเทอร์โบดีไหม เราจะมาดูกันว่าสินเชื่อจากบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัดดีอย่างไรเนื่องจากสินเชื่อเงินเทอร์โบเป็นสินเชื่อเงินด่วนที่มีขั้นตอนง่าย ๆ ในการขอสินเชื่อแค่ 3 ขั้นตอนคือ เตรียมเอกสาร 3 อย่างได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวจริงและเล่มทะเบียนหรือโฉนดตัวจริง เดินทางไปที่เงินเทอร์โบสาขาที่ใกล้บ้านที่สุดโดยสาขาของบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัดจะเปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์เวลา 8.30 – 19.00 น.ส่วนเสาร์-อาทิตย์เวลา 9.00 – 16.30 น.ยื่นเอกสารสมัครหากมีคุณสมบัติตรงเงื่อนไขคือ มีสัญชาติไทยอายุ 20-70 ปีเป็นเจ้าของเล่มทะเบียนหรือโฉนด ก็จะอนุมัติและรับเงินในทันทีสำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนรถยนต์และโฉนดที่ดินรับเงินได้ภายใน 1 วันโดยสินเชื่อของบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัดเป็นสินเชื่อรถไม่เช็คบูโรและไม่เช็คเอกสารรายได้รวมถึงสามารถปิดบัญชีก่อนกำหนดได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรเงินเทอร์โบโทร.02-857-8888

Scroll to Top