สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย

สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย

สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยให้วงเงินสูง
รายได้ผู้กู้
7,500 บาทต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ตั้งแต่ 20-70 ปี
วงเงินที่ได้
สูงสุด 1,500,000 บาท

สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย สินเชื่อเงินด่วนกสิกรอนุมัติไวภายใน 1 นาที 

อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์กำลังกลายเป็นอาชีพยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ เราจะเห็นว่าตอนนี้หลายคนหันมาทำงานฟรีแลนซ์กันมากขึ้น ทั้งทำเป็นอาชีพเสริม หรือทำเป็นงานหลัก เช่น นักเขียนบทความ ขายของออนไลน์ หรือออกแบบกราฟิก โดยอาชะเหล่านี้จะได้รายได้ไม่แน่นอน และแน่นอนว่าไม่มีสลิปเงินเดือนเหมือนกับคนที่ทำงานประจำ ทำให้บางครั้งเมื่อต้องการขอสินเชื่อก็ทำได้ยากกว่าคนที่มีสลิปเงินเดือน หรือพนักงานประจำ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ธนาคารกสิกรไทยจึงได้ออกแบบสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยภายใต้ชื่อ สินเชื่อเงินด่วนกสิกร Xpress Loan ที่มีจุดเด่นอยู่ที่เป็นสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน กู้ง่าย ได้เงินทันใจ เพราะเป็นสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน และเป็นสินเชื่อกสิกรอนุมัติ 1 นาที นอกจากนี้สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยยังเป็นสินเชื่อกสิกรไม่ต้องใช้เอกสาร (หากมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย และเป็นลูกค้า K PLUS) และยังให้ดอกเบี้ยในอัตราต่ำสุดเริ่มต้น 17% ต่อปี ตตลอดสัญญา

 

คุณสมบัติอาชีพอิสระสมัครขอสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย 2567 

เปิดคุณสมบัติของอาชีพอิสระสมัครขอสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยในปี 2567 โดยสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย ดังนี้ 

  1. อายุ 20 – 70 ปี และมีสัญชาติไทย 
  2. อาชีพอิสระไม่มีสลิปเงินเดือนจะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป 
  3. ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 
  4. มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ 
  5. มีภาระหนี้ต่อเดือนต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนด 
  6. มีประวัติทางการเงินที่ดี มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินที่อื่นๆ รวมถึงกับ kasikorn online 

อาชีพอิสระอยากขอสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยต้องเตรียมตัวอย่างไร

แม้ว่าอาชีพอิสระจะไม่มีสลิปเงินเดือน แต่รู้หรือไม่ว่าการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้คนที่ทำอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์สามารถขอสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยให้ผ่านได้ง่าย ๆ เพราะการเตรียมตัว โดยเฉพาะเอกสารแสดงที่มาของรายได้ที่ชัดเจน จะช่วยให้ธนาคารกสิกรไทยเห็นว่า เมื่ออาชีพอิสระกู้สินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทยไปแล้วก็จะมีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้ได้ และสำหรับอาชีพอิสระที่มีรายได้ประจำ หากเตรียมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) และ Statement หากเตรียมเอกสารมาแสดงให้ธนาคารกสิกรไทยเห็นอย่างครบถ้วน ก็สามารถขอสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน และเป็นการขอสินเชื่ออาชีพอิสระล่าสุดที่ไม่แตกต่างจากคนที่มีรายได้ประจำเลย ดังนั้นคนที่ทำอาชีพอิสระจะต้องเก็บเอกสารต่าง ๆ เช่น สัญญาจ้าง และนำเงินเข้าบัญชีธนาคารเอาไว้ก่อนจะมาขอสินเชื่ออาชีพอิสระกสิกรไทย

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมัครสินเชื่อบุคคล tmb ออนไลน์รู้ผลทันที
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ตั้งแต่ 20-59 ปี
วงเงินที่ได้
สูงสุด 2,000,000 บาท
สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทยให้เต็มวงเงิน
รายได้ผู้กู้
15,000 บาทต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินที่ได้
สูงสุด 1,000,000 บาท
Scroll to Top