แนะนำบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบที่ถูกกฎหมายและให้กู้เงินได้จริง

กู้เงินจากบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบสามารถรับเงินได้จริงไหม


ในปี 2024 ผู้ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เครดิตไม่ดีเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำได้หันมากู้เงินจากบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบกันมากขึ้นเนื่องจากการหาเงินกู้นอกระบบสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายและเป็นการปล่อยสินเชื่อโดยที่ไม่ต้องเช็คเครดิตของผู้กู้และสามารถรับเงินได้จริงโดยที่ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินสินเชื่อเงินนอกระบบรายเดือนหรือการปล่อยกู้นอกระบบแบบรายวัน แต่ข้อเสียของการกู้เงินจากบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบก็คือ ผู้กู้จะต้องเสียงต่อการผ่อนชำระสินเชื่อนอกระบบด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แพงเกินไป และเสี่ยงต่อการทำสัญญาในการกู้เงินกับบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบ เช่น สินเชื่อ paydee pantip ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาในการผ่อนชำระสินเชื่อไม่ได้ในอนาคต


ขอสินเชื่อกับบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบมีความเสี่ยงอะไรบ้าง


หากเรามีความจำเป็นในการกู้เงินเพื่อมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือเพื่อมาหมุนเวียนในธุรกิจและยังไม่รู้ว่าควรจะกู้เงินที่ไหนดีขอแนะนำว่าเราควรที่จะกู้เงินกับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันทางการเงินที่ถูกกฎหมายจะดีที่สุด เนื่องจากการกู้เงินด่วนทันใจนอกระบบกับบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างมากมายเช่น การขอเงินกู้นอกระบบกับบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบจะเสี่ยงต่อการผ่อนชำระด้วยดอกเบี้ยที่สูงและเสี่ยงต่อดอกลอยในกรณีที่ไม่สามารถชำระเงินต้นได้ทำให้กลายเป็นดอกเบี้ยทบต้นทบดอกซึ่งถือว่าอันตรายมาก การกู้เงินกับแหล่งเงินทุนนอกระบบรายเดือนเสี่ยงต่อสัญญาที่ไม่ชัดเจนและไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายซึ่งจะไม่สามารถที่จะฟ้องร้องได้ การกู้เงินกับบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบอาจเสี่ยงต่อภัยคุกคามในกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้ และอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้


วิธีหนีห่างและไม่ตกเป็นเหยื่อของบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบ


จากที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในปี 2567 มีผู้ต้องการสินเชื่อมากมายได้ตกเป็นเหยื่อของบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบซึ่งเป็นบริษัทที่มีการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยโหด ดังนั้นวิธีที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของสินเชื่อนอกระบบเราควรปฎิบัติตัวดังนี้คือ วางแผนด้านการเงินล่วงหน้าและใช้จ่ายอย่างประหยัด ประเมินความสามารถในการชำระหนี้และไม่สร้างหนี้ใหม่กับบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบ ศึกษารายละเอียดของสินเชื่อให้ดีก่อนกู้เงินทุกครั้ง อย่าเชื่อคำโฆษณาเกินจริง และหากจำเป็นต้องกู้เงินควรลีกเลี่ยงการกู้เงินกับบริษัทปล่อยสินเชื่อนอกระบบอย่างพวกมงคลสินเชื่อและควรที่จะกู้เงินกับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันทางการเงินที่ถูกกฎหมายจะดีที่สุด

Scroll to Top