ขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิต พร้อมขั้นตอนต่างๆ

โครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิต 2566 ดีอย่างไร


โครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตเป็นโครงการสมัครรวมหนี้เป็นก้อนเดียวรัฐบาลที่ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องการแก้ปัญหาในการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตให้กับลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถที่จะปลดหนี้บัตรเครดิตกับทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินได้ ซึ่งข้อดีของโครงการรวมหนี้บัตรเครดิต 2566 คือเป็นการแก้ไขหนี้จากการติดหนี้บัตรเครดิตแบบครบวงจรเพื่อให้ลูกค้าที่ไม่จ่ายหนี้บัตรเครดิตสามารถที่จะกลับมาจ่ายหนี้ได้ ซึ่งวิธีปลดหนี้บัตรเครดิตจะเป็นวิธีการสมัครรวมหนี้เป็นก้อนเดียวซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยถูกลงและสามารถที่จะผ่อนจ่ายหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไม่ต้องกังวล เนื่องจากโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตสามารถที่จะผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 10 ปีและโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตจะมีการคิดดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการรวมหนี้บัตรเครดิต 2566 ที่อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 3-5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น


โครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิต 2023 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการมีอะไรบ้าง


โครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตผู้ที่สามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตได้จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ เป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นหนี้บัตรเครดิตและมีอายุไม่เกิน 70 ปี เป็นหนี้บัตรเครดิตโดนฟ้อง บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันของสถาบันทางการเงินที่เข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิต และเป็นหนี้บัตรเครดิตที่เป็นหนี้เสียค้างชำระมากกว่า 120 วันโดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการรวมหนี้บัตรเครดิต 2566 จะต้องเป็นผู้ที่ติดหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินอื่น ๆ รวมไม่เกิน 2 ล้านบาทและที่สำคัญผู้สมัครโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายจึงจะสามารถเข้าร่วมเคลียร์หนี้บัตรเครดิตกับโครงการรวมหนี้บัตรเครดิต 2566 ได้ โดยผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของโครงการแก้หนี้บัตรเครดิตได้เลยทันทีที่ www.คลีนิคแก้หนี้.com


โครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตเอกสารที่จะต้องใช้มีอะไรบ้าง


การสมัครเข้าร่วมโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตในปี 2566 ผู้ที่ต้องการสมัครจะต้องมีการศึกษาข้อมูลโครงการของโครงการเคลียร์หนี้บัตรเครดิตให้เข้าใจเสียก่อนที่จะลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการรวมหนี้บัตรเครดิต 2566 จะต้องมีการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการสมัครร่วมโครงการดังนี้ เอกสารการรายงานข้อมูลเครดิตบูโรของผู้สมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลจะต้องเตรียมสำเนาการเปลี่ยนชื่อนามสกุลมาด้วย พร้อมทั้งแนบสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนก็ได้และต้องแนบเอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนของธนาคารต่าง ๆ มาด้วยเพื่อใช้ประกอบขั้นตอนในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

Scroll to Top