ตัวอย่างข้อมูลสลิปเงินเดือนในปี 2023 พร้อมดูช่องทางในการขอสลิป

ประโยชน์และข้อดีของสลิปเงินเดือนที่หลายคนยังไม่รู้


สลิปเงินเดือนคือเอกสารข้อมูลสำคัญทางการเงินที่ทางบริษัทมีการออกให้กับพนักงานในทุกสิ้นเดือนเพื่อเป็นการยืนยันการได้รับเงินจากการทำงานของพนักงาน ซึ่งหลายคนเมื่อได้รับสลิปเงินเดือนแล้วอาจจะปล่อยทิ้งไว้โดยที่ไม่ทราบว่าประโยชน์ของสลิปเงินเดือนคืออะไร ซึ่งสลิปเงินเดือนนอกจากจะเป็นเอกสารที่แสดงรายได้ของเราแล้วใบสลิปเงินเดือนยังมีประโยชน์ต่าง ๆ อีกมากมายเช่น ใช้สลิปเงินเดือนพนักงานในการยื่นทำธุรกรรมทางด้านการเงินต่าง ๆ ซึ่งในปี 2023 พนักงานบริษัทรวมถึงผู้ที่มีรายได้ประจำนิยมนำสลิปเงินเดือนในเดือนล่าสุดมายื่นในการประกอบการสมัครบัตรเครดิต การยื่นขอสินเชื่อ การยื่นรีไฟแนนซ์และอื่น ๆ นอกจากนี้ประโยชน์ของสลิปเงินเดือนนอกจากจะยื่นขอสินเชื่อต่าง ๆ ได้แล้วใบสลิปเงินเดือนยังสามารถยื่นในการประกอบการจ่ายภาษีหรืออาจจะใช้ใบสลิปเงินเดือนในการยื่นประกอบการสมัครงานใหม่เพื่อเป็นการปรับฐานเงินเดือนได้อีกด้วย


ข้อมูลสำคัญในสลิปเงินเดือนมีอะไรบ้าง


หากต้องการขอสลิปเงินเดือนเพื่อใช้ยื่นทำธุรกรรมทางด้านการเงินสลิปเงินเดือนขอที่ไหนซึ่งสามารถตอบได้เลยว่าการขอสลิปเงินเดือนสามารถขอได้จากฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการที่เราทำงานอยู่ ซึ่งสาเหตุที่สามารถใช้สลิปเงินเดือนในการยื่นขอสมัครและทำธุรกรรมทางด้านการเงินและเป็นช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เนื่องจากข้อมูลสำคัญในสลิปเงินเดือนสามารถที่จะเป็นสิ่งยืนยันความมั่นคงทางรายได้ของเราได้เป็นอย่างดี ซึ่งตัวอย่างของข้อมูลสำคัญที่มีอยู่ในสลิปเงินเดือนได้แก่ ข้อมูลบริษัทที่เราทำงานอยู่ ชื่อข้อมูลของพนักงาน ข้อมูลเกี่ยวกับรอบการชำระรายได้ในแต่ละเดือน ข้อมูลที่บ่งบอกแหล่งที่มาของรายได้เช่น อัตราเงินเดือนที่ได้รับ ค่าล่วงเวลา โบนัสและคอมมิชชั่นเป็นต้น นอกจากนี้สลิปเงินเดือนพนักงานราชการและใบสลิปเงินเดือนพนักงานเอกชนยังมีการระบุข้อมูลการหักค่าใช้จ่ายของพนักงาน เช่น หักค่าประกันสังคมและกองทุนต่าง ๆ ด้วย ซึ่งในปี 2566 สลิปเงินเดือนนอกจากจะมีรูปแบบที่เป็นสลิปคาร์บอนแล้วยังมีสลิปเงินเดือนในรูปแบบสลิปเงินเดือนออนไลน์ที่พนักงานสามารถที่จะขอจากบริษัทได้อีกด้วย


สลิปเงินเดือนออนไลน์มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง


ปัจจุบันหลายบริษัทนิยมออกสลิปเงินเดือนในรูปแบบสลิปเงินเดือนออนไลน์ซึ่งการขอสลิปเงินเดือนออนไลน์แทนการใช้สลิปเงินเดือนปกติมีข้อดีคือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาเรื่องขยะ เก็บรักษาง่ายและเป็นการลดต้นทุนของบริษัทได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลเนื่องจากเราสามารถเข้าไปดูสลิปเงินเดือนออนไลน์ที่ไหนก็ได้โดยสามารถดาวน์โหดเอกสารมาใช้ได้เลยทันที ส่วนข้อเสียของสลิปเงินเดือนออนไลน์คือ มีความน่าเชื่อถือน้อย การโจรกรรมข้อมูลสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายและเครื่องมือสื่อสารบางอย่างไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และไม่เหมาะกับกลุ่มบุคคลที่เข้าถึงเทคโนโลยีได้ยาก

Scroll to Top