อ. ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช
คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม
คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร
คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา
คุณรรินทร์ ทองมา
คุณกมล พูนทรัพย์ คุณอัฐพงษ์ เอี่ยมไพบูลย์
คุณพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล
คุณอพิชาต บวรบัญชารักข์

กำหนดการ

08.30 - 09.00
ลงทะเบียน
09.00 - 09.15
พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่งาน SMEs Go Online : พลิกธุรกิจก้าวกระโดดด้วยออนไลน์
09.15 – 09.30
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงาน
09.30 – 10.30
การบรรยายหัวข้อที่ 1 : "ตลาดอีคอมเมิร์ซ โอกาสทางธุรกิจยุค 4.0" โดย อ.ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช (ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดอีคอมเมิร์ซ และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
 • อีคอมเมิร์ซ คืออะไร ภาพรวมและความสำคัญของอีคอมเมิร์ซในการทำธุรกิจยุคปัจจุบัน
 • เครื่องมือที่สำคัญในการทำอีคอมเมิร์ซยุคปัจจุบัน : การสร้างแบรนด์ (Brand Building) ที่ดีสำหรับยุคดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำอีคอมเมิร์ซ, การใช้สื่อออนไลน์ต่าง เช่น Website และ Social Media ต่าง ๆ ในการสร้างการรับรู้ที่เพิ่มขึ้น (Awareness), ความสำคัญของเนื้อหา (Content) คุณภาพดีเพื่อดึงดูดลูกค้า (Engagement), องค์ประกอบที่สำคัญของเว็บไซต์ในการเพิ่ม SEO (Search Engine Optimisation) สำหรับอีคอมเมิร์ซ และการเพิ่มช่องทางยอดขายผ่าน E-Market Place ต่าง ๆ
10.30 - 10.45
พักเบรก
10.45 – 12.00
การบรรยายหัวข้อที่ 2 : “เทคนิคการทำเว็บไซต์ ให้โดนใจลูกค้า” โดย คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม - เก่ง (ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท rgb72 จำกัด)
 • ความสำคัญของเว็บไซต์ และองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดีในการทำการตลาดยุคดิจิทัล 4.0
 • หลักการเขียนเนื้อหา (Content) ให้น่าดึงดูดสำหรับการทำอีคอมเมิร์ซ
 • หลักการทำ Search Engine Optimization (SEO) ให้มีประสิทธิภาพ
 • สรุป ถาม-ตอบ จากผู้อบรม
12.00-13.00
พักเที่ยง
13.00-14.30
การบรรยายหัวข้อที่ 3 “กลยุทธ์สร้างยอดขายรวยทะลุร้าน ด้วยการตลาดออนไลน์ (online marketing)“ โดย คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล
14.30-14.45
พักเบรก
14.45-16.15
การบรรยายหัวข้อที่ 4 “เปิดเคล็ดลับ!! Click กลยุทธ์ jump ยอดขายบนโลกออนไลน์”
 1. คุณรรินทร์ ทองมา เจ้าของแบรนด์ O&B แบรนด์รองเท้ายอดฮิตที่สร้างยอดขายกว่า 100 ล้านในเวลาเพียง 2 ปี
 2. คุณกมล พูนทรัพย์ (เฮียมั่นคง) และ คุณอัฐพงษ์ เอี่ยมไพบูลย์ (มิสเตอร์เบียส) เจ้าของแบรนด์มั่นคงแกตเจต ร้านขายหูฟังที่เติบโตจากออนไลน์ jump ยอดขายสู่ออนกราวน์ ถึง 7 สาขา และเป็นร้านค้าออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้ติด 1 ใน 10 ของร้านค้าออนไลน์ที่มียอดขายสูงสุดของไทย 4 ปีซ้อน
16.30
จบส่วนงานสำหรับวันแรก

กำหนดการ

08.30 - 09.00
ลงทะเบียน
09.00 - 09.15
พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่งาน SMEs Go Online : พลิกธุรกิจก้าวกระโดดด้วยออนไลน์
09.15 – 09.30
ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงาน
09.30 – 10.30
การบรรยายหัวข้อที่ 1 : “ทำกำไรยังไง เมื่อการใช้ออนไลน์มาถึง ทางตัน” โดย คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท Nesket Retail จำกัด
 • สาเหตุที่ออนไฟล์มาถึงทางตัน
 • วิธีการเอาตัวรอด สร้างลูกค้าใหม่ และดึงกำไรจากลูกค้าเก่า
10.30-10.45
พักเบรก
10.45-12.00
การบรรยายหัวข้อที่ 2 : "การตลาดออนไลน์ง่ายๆ สไตล์ SME" โดย อ.ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช (ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดอีคอมเมิร์ซ และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
 • ข้อดีของของการทำการตลาดผ่านออนไลน์
 • เทคนิคการทำการตลาดแบบง่ายๆ ที่ SME ควรรู้
12.00-13.00
พักเที่ยง
13.00-14.30
การบรรยายหัวข้อที่ 3 “พลิกธุรกิจออฟไลน์อย่างไร…ให้ก้าวไกลด้วยออนไลน์” วิทยากร : คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล
 • ผู้ประกอบการสามารถใช้ช่องทางออนไลน์สร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้อย่างไรบ้าง
 • Content Marketing ยุคใหม่ อะไรโดน อะไรดับ
14.30-14.45
พักเบรก
14.45-16.15
“พลิกแบรนด์ดัง สร้างแบรน์โดน ด้วยการตลาดออนไลน์”
 • คุณพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล ประธานบริษัทคาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ปั้นแบรนด์ karmart ด้วย marketing online ให้กลายเป็นแบรนด์ในใจผู้บริโภคยุคใหม่
 • คุณอพิชาต บวรบัญชารักข์ เจ้าของ Laemgate Infinite พลิกธุรกิจด้วย viral marketing ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จนแบรนด์ติดตลาดและได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็ว
16.15-16.30
พิธีปิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ผศ.ดร.กฤษฎา 089 995 4555 / คุณชมภู่ 089 205 3422

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง