บทเรียนที่ 9. สรุปภาพรวมและความตั้งใจของโครงการ


เวลาเรียน: 9 นาที


เนื้อหา:

เป็นอย่างไร จากสิ่งที่คุณได้เรียนรู้แล้วนำไปใช้เปิดร้านค้าออนไลน์ ทั้งหมดนี้ คุณเท่านั้นที่จะเป็นคำตอบของทุกอย่าง ๆ เริ่มต้น และลงมือทำ เพื่อปรับปรุงธุกิจของคุณให้ดีขึ้นไปอีก

ผู้บรรยาย: พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย)

JavaScript is required to view this object, please enable JavaScript in your browser and try again.