บทเรียนที่ 7. สื่อโฆษณาออนไลน์ช่วยกระตุ้นยอดขายได้


เวลาเรียน: 40 นาที


เนื้อหา:

เรียนรู้การทำโฆษณาเพื่อให้ร้านค้าของเราอยู่หน้าแรกของการค้นหาอย่าง Google หรือจะเป็นการทำโฆษณาด้วย Facebook เพิ่อการเข้าถึงลูกค้าของคุณให้มากที่สุด เขาเห็น และโอกาสการซื้อก็เพิ่มขึ้นตาม

ผู้บรรยาย:
จักรพันธ์ พวงแก้ว ,
ทีมงาน Google Adwords (บริษัท Google ประเทศไทย)

JavaScript is required to view this object, please enable JavaScript in your browser and try again.