บทเรียนที่ 6. การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD)


เวลาเรียน: 9 นาที


เนื้อหา:

เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าออนไลน์ของตัวเอง กับภาครัฐ และเพื่อป้องกันบุคคลที่ 3 สามรอยเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณ ที่นี้คุณก็จะได้รู้ว่ามีกี่ช่องทางในการจดทะเบียน

ผู้บรรยาย: พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย)

JavaScript is required to view this object, please enable JavaScript in your browser and try again.