บทเรียนที่ 5. ช่องทางการชำระเงิน


เนื้อหา:

มาเรียนรู้การเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ด้วยการเพิ่มช่องทางการชำระเงินนอกจากจะเป็นการโอนเข้าสู่ธนาคารในแบบทั่วไปแล้ว ยังมี e-Payment ผ่านทางช่องอทางอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร PAYSBAY, mPay, TrueMoney,PrompPay และเก็บเงินปลายทาง ให้คุณได้เลือกใช้อย่างง่ายๆ ตามความพร้อมของคุณ
JavaScript is required to view this object, please enable JavaScript in your browser and try again.