บทเรียนที่ 3. การสร้างและพัฒนาข้อมูลสินค้าให้ได้มาตรฐาน


เวลาเรียน: 20 นาที


เนื้อหา:

มาเพิ่มเติมด้วยการถ่ายภาพช่วยได้เสนอ อัพความสามารถให้เพิ่มขึ้นไปอีก ให้การถ่ายภาพออกมาให้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น และการเขียนข้อมูลร้านค้า สินค้า ข้อมูลการติดต่อร้านค้า เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือขึ้นไปอีก

ผู้บรรยาย: จิตรกร คำทุ่น

JavaScript is required to view this object, please enable JavaScript in your browser and try again.