บทเรียนที่ 2. เปิดร้านค้าออนไลน์ง่ายๆ ด้วยเว็บสำเร็จรูป


เนื้อหา:

มาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าออนไลน์ของคุณ ทำอย่างไรจะให้สินค้าและบริการของคุณได้รับความนิยมจากลูกค้า เพราะร้านค้าออนไลน์จะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องมาจากการผลิตและพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน และเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปจากผู้ให้บริการฟรี

ผู้บรรยาย: พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย)

JavaScript is required to view this object, please enable JavaScript in your browser and try again.