บทเรียนที่ 1. บทนำ


เวลาเรียน: 9 นาที


เนื้อหา:

จากหลักสูตรเบื้องต้นมาเตรียมความพร้อมไปกับโลกของเราที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคของ Digital Economy เปิดโอกาสในการขายสินค้า ไม่แน่ว่าคนที่อยู่อีกหลาย ๆ ประเทศจะมาสนใจและสั่งซื้อสินค้าของคุณก็ได้ นั้นคือการมีร้านค้าออนไลน์ และเรียนรู้เพิ่มเติมอีกมากมาย

ผู้บรรยาย: พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย)

JavaScript is required to view this object, please enable JavaScript in your browser and try again.