บทเรียนที่ 4. Facebook Page การสร้างร้านค้าบน Facebook


เวลาเรียน: 25 นาที


เนื้อหา:

ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาลงมือสร้างร้านค้าออนไลน์บน Facebook กันดีกว่า อีกหนึ่งช่องทางการขายสินค้าผ่านรูปแบบการให้บริการของ Facebook ที่เรียกว่า ‘Facebook Page’


ผู้บรรยาย: พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย)

JavaScript is required to view this object, please enable JavaScript in your browser and try again.