บทเรียนที่ 3. การสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับ Facebook


เวลาเรียน: 25 นาที


เนื้อหา:

คุณจะมี Facebook เป็นของตัวเอง ด้วยคำอธิบายให้คุณเข้าใจง่ายสุดๆ และเรียนรู้ไปด้วยกัน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครและการใช้งาน Facebook การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว การโพสต์ข้อมูล การโต้ตอบ


ผู้บรรยาย: พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย)

JavaScript is required to view this object, please enable JavaScript in your browser and try again.