บทเรียนที่ 1. บทนำ


เวลาเรียน: 9 นาที


เนื้อหา:

Digital Economy มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ธุรกิจของคุณจะต้องไม่ตกเทรนด์ มีความทันสมัย แถมยังก้าวทันโลกของการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันได้ด้วย

ผู้บรรยาย: พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย)

JavaScript is required to view this object, please enable JavaScript in your browser and try again.