โครงการ SMEs Go Online โปรโมทร้านค้า ฟรี

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สพธอ.)

EASY STEP


สู่ตลาดออนไลน์ได้ง่าย

smesgoonline
smesgoonline
smesgoonline

กว่า 45,000 คน เห็นสินค้าของคุณ

ด้วยตัวเลขเฉลี่ยจากโครงการครั้งที่ผ่านมา สำหรับร้านค้าออนไลน์แห่งเดียว

คนเห็นเยอะขึ้น
เราทำให้มีการรับรู้ว่าร้านค้าของคุณอยู่ที่ไหน คุณเป็นใคร
วัดผลได้แน่นอน
สามารถวัดผลออกมาได้จริง ว่าทำแล้วดีขึ้นว่าเดิม
ยอดขายเพิ่ม
เห็นกันได้ชัดๆ ไปเลยว่าคุณจะได้อะไรเพิ่มเติมเข้าไปอีก
จุดประกาย
เป็นแนวทาง และต่อยอดร้านค้าออนไลน์หลังจากนี้ได้

กว่า 5,500 ครั้ง ที่เข้าชมเว็บไซต์ของร้านค้า

ด้วยตัวเลขเฉลี่ยจากโครงการครั้งที่ผ่านมา สำหรับร้านค้าออนไลน์แห่งเดียว

รายละเอียดโครงการ

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีนโยบายในการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพและยกระดับด้านการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้จัดให้มีการสนับสนุนการ กระตุ้นยอดขายออนไลน์ เพื่อสร้างโอกาสและรายได้เพิ่มมากขึ้นให้กับ ผู้ประกอบการ SMEs และนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เป็นร้านค้าสมาชิกกับ Thaiemarket.com เว็บไซต์ศูนย์กลางของสินค้าและผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือของประเทศไทย

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ความเข้าใจในการทำการตลาดออนไลน์อย่างถูกวิธีโดยสามารถสมัครเรียนออนไลน์ (e-Learning) ผ่านเว็บไซต์ www.SMEsGoOnline.com ที่ครอบคลุมเนื้อหาสำหรับผู้เริ่มต้นจนสามารถสร้างร้านค้า พัฒนาเนื้อหา และขายสินค้าผ่านออนไลน์ได้อย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษในการประชาสัมพันธ์ร้านค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นส่วนในการผลักดันธุรกิจออนไลน์ของ SMEs ไทย ให้สามารถแข่งขันในตลาดออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน

ไม่อยากพลาดโอกาส เริ่มต้นวันนี้