โครงสร้างหัวข้อ

 • General

  • 6. Facebook page การพัฒนาเนื้อหาให้โดนใจผู้บริโภค Scorm
   ไม่สามารถเข้าเรียนบทเรียนนี้ได้จนกว่าจะทำตามเงื่อนไขนี้ :
   • คุณจะสามารถเรียนบทนี้ได้ จะต้องผ่านการเรียนบทเรียน 5. ขายได้ด้วยภาพสวย มาก่อนนะคะ
   • คุณต้องทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน 5. ขายได้ด้วยภาพสวย และได้คะแนนอย่างน้อย 8 คะแนน
  • 7. การแต่งภาพให้สวยง่ายๆ ด้วย Snapseed Scorm
   ไม่สามารถเข้าเรียนบทเรียนนี้ได้จนกว่าจะทำตามเงื่อนไขนี้ :
   คุณจะสามารถเรียนบทนี้ได้ จะต้องผ่านการเรียนบทเรียน 6. Facebook page การพัฒนาเนื้อหาให้โดนใจผู้บริโภค มาก่อนนะคะ
  • 8. สรุปภาพรวม Scorm
   ไม่สามารถเข้าเรียนบทเรียนนี้ได้จนกว่าจะทำตามเงื่อนไขนี้ :
   คุณจะสามารถเรียนบทนี้ได้ จะต้องผ่านการเรียนบทเรียน 7. การแต่งภาพให้สวยง่ายๆ ด้วย Snapseed มาก่อนนะคะ